Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0045-C0001
Номер на проект: Д01-235/24.10.2011 г.
Наименование: Мобилен център за работа с деца със специални образователни потребности
Бенефициент: ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 24.10.2011
Дата на приключване: 24.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване достъпа до образование и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в училища и ЦДГ на територията на община Горна Оряховица
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 - Създаване на обособено пространство Мобилен център за работа с деца със СОП
Дейност 1 Създаване на обособено пространство Мобилен център за работа с деца със СОП
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 - Информационни кампании
Дейност 2* Информационни кампании
Подготовка на Дейност 3* Подготовка на Дейност 3* - Подготовка на кадри за работа в Мобилен център
Дейност 3* Подготовка на кадри за работа в Мобилен център
Подготовка на Дейност 4 Подготовка на Дейност 4 - Изготвяне на специализиран образователен софтуер
Дейност 4* Изготвяне на специализиран образователен софтуер
Подготовка на Дейност 5* Подготовка на Дейност 5* - Клубове по интереси
Дейност 5 Клубове по интереси
Подготовка на Дейност 6 Подготовка на Дейност 6 - Училище за родители
Дейност 6 Училище за родители
Подготовка на Дейност 7* Подготовка на Дейност 7* - Групи за супервизия
Дейност 7* Групи за супервизия
Подготовка на Дейност 8 Подготовка на Дейност 8 - Популяризиране на проекта
Дейност 8 Популяризиране на проекта
Подготовка на Дейност 9 Подготовка на Дейност 9 - Международна конференция
Дейност 9 Международна конференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 180 BGN
Общ бюджет: 143 365 BGN
БФП: 143 365 BGN
Общо изплатени средства: 143 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 500 BGN
2012 72 913 BGN
2013 36 952 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 475 BGN
2012 61 976 BGN
2013 31 410 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 025 BGN
2012 10 937 BGN
2013 5 543 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 505 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП
Индикатор 5 Родители на деца със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз