Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201519498 "НСС КОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район ЛЮЛИН, ж.к.ЛЮЛИН-1, бл. 032, вх. Г, ет. 2, ап. 66
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия BG161PO001-1.1.11-0058-C0001
Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко BG161PO001-4.1.04-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз