Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103766425 Сдружение “Форум гражданско общество”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. “ Александър Дякович “ № 45, ет. 3, офис 19
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Помощ за възрастните чрез създаване на нова професия „Домашен помощник” в община Аксаково 02.11.2010 114 845 114 845 0 104 932 14,00 Приключен
„Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” 15.04.2013 186 388 186 388 0 186 373 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност "Домашен помощник" 13.05.2008 12,00 Приключен
Повишаване капацитета на СГО и създаване на устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и община Долни чифлик 27.08.2008 12,00 Приключен
Помощ за възрастните чрез създаване на нова професия „Домашен помощник” в община Долни чифлик 30.06.2009 12,00 Приключен
„Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Долни чифлик” 28.10.2010 14,00 Приключен
Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка 28.10.2010 14,00 Приключен
„С грижа за хората за независим и достоен живот в община Добричка” 28.10.2010 14,00 Приключен
"Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино" 29.10.2010 14,00 Приключен
„Домашен помощник и социален асистент – грижа в семейна среда за достоен живот на хората в община Ветрино” 29.10.2010 14,00 Приключен
Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла 02.11.2010 14,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за социална интеграция на малцинствата BG051PO001-5.2.06-0265-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз