Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200518774 "СОФПЛАН" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Връбница ж.к. ВОЛУЯК, ул. СЕРДИКА No 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград” BG161PO001-1.1.11-0023-C0001
Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен BG161PO001-1.1.11-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз