Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000193282 ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Седалище Област: Враца Oбщина: Криводол 3060 Криводол ул. „Освобождение” № 13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Криводол 12.01.2009 649 730 649 730 0 816 830 28,00 Приключен
“За достоен живот” 30.06.2009 107 503 102 343 5 984 99 253 12,00 Приключен
Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ "Васил Левски" с.Ракево 29.02.2012 488 981 476 344 17 617 404 892 24,00 Приключен
Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня - от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км. 1+150 до к. 2+000 28.09.2012 0 0 839 452 0 24,00 Прекратен
Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на oбщински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци 02.11.2012 95 409 95 409 0 95 409 18,00 Приключен
Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение 23.04.2013 36 052 36 052 0 36 052 12,00 Приключен
Оптимизиране на процеса на провеждане и мониторинг на политики от община Криводол 08.11.2013 71 749 71 749 0 71 749 9,00 Приключен
Професионална и компетентна общинска администрация в Криводол 23.07.2014 89 250 89 250 0 89 250 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ на с.Хайредин 12.01.2009 28,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз