Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123745328 Лукс Принт ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. Капрони 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишена конкурентоспособност и разширяване пазарните позиции на "Суперабразив"ЕООД, с.Крън чрез инвестиции във високотехнологично оборудване" BG161PO003-2.1.06-0039-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “МАШПРОМ - КМХ” ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0199-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ''БЪЛГАРИЯ - К'' АД чрез въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и ВЕИ BG161PO003-2.3.01-0055-C0001
„Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” BG161PO001-1.4.09-0015-C0001
Усъвършестване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в рзи стара загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения BG051PO002-2.2.09-0070-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз