Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130948987 ''ЕКО БЪЛГАРИЯ'' ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1756 София гр. София 1756 р-н ''Изгрев'' ул.''170''№5 бл. А,
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите BG051PO001-3.3.04-0028-C0001
"Онлайн земеделска къща-софтуерна платформа и прилежащи услуги" BG161PO003-1.1.05-0231-C0001
Заедно на работното място BG051PO001-2.2.03-0424-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз