Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831031917 Булплан ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Славянска 22 , ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ”: ОБЩИНА ПЕРНИК – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА С БИЗНЕСА BG051PO002-1.4.02-0002-C0001
Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град BG161PO001-5.3.02-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз