Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040403660 „Екобелан” ЕТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в Община Асеновград BG051PO002-3.1.02-0034-C0001
"ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА" BG051PO001-5.1.04-0077-C0001
Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград BG051PO001-5.2.12-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз