Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118516694 "ЖОАН" ЕООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул. Тутракан №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Подобряване на условията на труд във фирма "Жоан" ЕООД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда" 22.06.2012 105 595 105 595 0 105 585 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Постигане на европейски условия на безопасен труд във фирма "Соларис" ООД BG051PO001-2.3.02-0131-C0001
"Европейски стандарти за безопасност на труда в производството на "Камъшит-98" АД" BG051PO001-2.3.03-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз