Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120523831 "Отзвук Прес" ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян бул. "България" 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«Независим живот чрез качествени социални услуги» BG051PO001-5.2.07-0259-C0001
Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р.Върбица от о.т.970 до 977 по бул.България и почистване на речното корито BG161PO001-4.1.04-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз