Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104617676 БАГИРА
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. „Мир” № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на природен парк "Българка" BG161PO005-3.0.01-0004-C0001
Разработване на План за управление на Природен парк "Българка" BG161PO005-3.0.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз