Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175455625 "ЕП КОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ж. к. Княжево, ул. „Бял нарцис” № 5, вх. В, ет. 2, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за възстановяване и развитие на град Добрич BG161PO001-1.4.07-0016-C0001
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян" BG161PO001-1.4.07-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз