Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131478565 "Енергоефект консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София ж.к. "Красно село", бл.184 ет.1 ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица BG161PO001-1.1.09-0033-C0001
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-1.1.09-0034-C0001
"Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ "Васил Левски" гр. Брезник" BG161PO001-4.1.03-0009-C0001
Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 -кв.379, кв.58, гр.Ивайловград BG161PO001-4.1.03-0018-C0001
Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов", гр. Харманли BG161PO001-1.1.09-0014-C0001
Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил BG161PO001-1.1.09-0042-C0001
"По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните разходи" BG161PO003-2.3.02-0008-C0001
"Енергийна ефективност и зелена икономика в Рекламна агенция "КИВИ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0036-C0001
Видин в следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0025-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "ЕМА" ООД" BG161PO003-2.3.02-0077-C0001
"Енергийната ефективност - предпоставка за успех" BG161PO003-2.3.02-0101-C0001
"Енергийната ефективност - гаранция за успех" BG161PO003-2.3.02-0112-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Бода Стил" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0173-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на МВ Янтра АД, гр.Габрово посредством инвестиции в енергоспестяващи мерки и оборудване" BG161PO003-2.3.02-0316-C0001
"Енергийна ефективност за висока конкурентоспособност" BG161PO003-2.3.02-0322-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на "НБИ Консорциум" ООД, гр.Габрово чрез обновяване на сградния фонд и производствено оборудване" BG161PO003-2.3.02-0317-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "Лавена" АД" BG161PO003-2.3.02-0466-C0001
"Енергийна ефективност за устойчиво развитие" BG161PO003-2.3.02-0393-C0001
"Жокей ООД подобрява енергийната ефективност в дружеството" BG161PO003-2.3.02-0411-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз