Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108043741 М иС компания ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград ул. Ромен Ролан - бивш кифлен отдел
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социална услуга „Домашен помощник” – шанс за достоен и независим живот” BG051PO001-5.2.07-0123-C0001
"Безопасни и здравословни условия на труд в МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0173-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз