Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121233051 "Център за европейско финансиране" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Стара планина" 8-10, ет. 3, офис 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе BG161PO001-1.1.05-0012-C0001
Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей - гр. София BG161PO001-1.1.05-0013-C0001
Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0014-C0001
Ремонт и модернизация на сградата на Оперо-филхармонично дружество, гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0015-C0001
Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс "България" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0017-C0001
Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен BG161PO001-1.1.05-0019-C0001
Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” BG161PO001-3.1.02-0086-C0001
Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина BG161PO001-1.4.06-0040-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово" BG161PO001-1.4.07-0003-C0001
Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей "Св. София" BG161PO001-1.1.05-0020-C0001
Изграждане на ЦНСТ - 2 бр. на територията на гр. Карнобат BG161PO001-1.1.11-0011-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна BG161PO001-1.1.11-0057-C0001
Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов", гр. Харманли BG161PO001-1.1.09-0014-C0001
Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени BG161PO005-1.0.06-0038-C0001
“Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково” BG161PO001-1.4.09-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз