Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104694384 "Форс Голд" ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. Драган Цанков 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижа в дома – предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник на територията на община Левски” BG051PO001-5.2.07-0057-C0001
"Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец" BG051PO001-5.1.02-0033-C0001
Инвестиция за безопасен труд BG051PO001-2.3.03-0592-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз