Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116586320 "ИНТАКС СОЛЮШЪНС" ЕООД
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград бул. "България" № 42, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ ”Васил Априлов” град Исперих BG161PO001-4.1.01-0060-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие. BG161PO001-1.1.01-0244-C0001
Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие BG161PO001-1.4.02-0029-C0001
Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, община Завет BG161PO001-4.1.01-0076-C0001
Преодоляване на социалното изключване чрез разкриване на Дневен център за пълнолетни лица. BG051PO001-5.2.06-0067-C0001
«Технологично обновление и въвеждане на иновации в «Раломекс» АД» BG161PO003-2.1.06-0204-C0001
МИСИЯ „БЛАГОДЕНСТВИЕ” BG051PO002-1.3.04-0046-C0001
Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград BG161PO001-1.4.09-0009-C0001
ПСБУТ BG051PO001-2.3.03-0046-C0001
Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград - гаранция за интегрирано градско развитие BG161PO001-5.3.02-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз