Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0204-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: «Технологично обновление и въвеждане на иновации в «Раломекс» АД»
Бенефициент: "РАЛОМЕКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „Раломекс” АД на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1 Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Дейност 3 Оценка на оферти и сключване на договор(и) за доставка
Дейност 4 Доставка на оборудване и провеждане на първоначално изпитване
Дейност 5 Откриване на работни места
Дейност 6 Включване на новото оборудване в производствения процес
Дейност 7 Разпространение на информация
Дейност 8 Одит и приключване на проекта
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 522 420 BGN
Общ бюджет: 826 616 BGN
БФП: 495 970 BGN
Общо изплатени средства: 495 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 495 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 495 970 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
495 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 421 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 421 574 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
421 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 395 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 395 BGN
Финансиране от бенефициента 348 280 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Сформиран екип
Индикатор 8 Подготвени и предоставени тръжни документи на потенциални доставчици
Индикатор 9 Сключени договори за доставка
Индикатор 10 Нови продукти (след 2007 г.)
Индикатор 11 Нови технологии (след 2007 г.)
Индикатор 12 Публикации в медии
Индикатор 13 Информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз