Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813094865 "ТПО Варна ЦППБО" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна, бул."Цар Освободител" №76г
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм BG161PO001-4.2.01-0009-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна BG161PO001-1.4.05-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз