Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131363837 Момовали ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Слатинска",бл.35, вх.Г, ап.68
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ДОСТОЕН И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ BG051PO001-5.2.07-0242-C0001
Дневни центрове за възрастни хора с деменция BG051PO001-5.2.06-0152-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз