Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131022234 Си Ей Ес ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Царица Йоана 49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерни и интегрирани административни услуги в Комисията за защита на потребителите BG051PO002-3.1.02-0037-C0001
„Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” BG051PO001-4.2.03-0078-C0001
"Постигане на качество и ефективност чрез внедряване на ISO 9001 в Галко АД BG161PO003-2.1.08-0612-C0001
„Внедряване на система за управление на качеството и информационната сигурност във фирма „М. П. Ел.” BG161PO003-2.1.08-0605-C0001
Продуктова среда за тестване на софтуерни системи, ориентирани към услуги BG161PO003-1.1.06-0003-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в "Бургас авто" АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в автосервизно хале и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност BG051PO001-2.3.02-0249-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз