Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0605-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на система за управление на качеството и информационната сигурност във фирма „М. П. Ел.”
Бенефициент: "М.П.Ел" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на нашия проект е създаване на конкурентоспособно предприятие с качествено и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на европейския и световен пазар.
Дейности: I. Подготвителни дейности
II. Управление и отчетност
III. Избор на консултантска организация
IV. Разработване и внедряване на интегрираната система
V. Избор на доставчик на планираните активи
VI. Доставка и инсталиране на планираните активи
VII. Избор на сертифицираща организация
VIII. Дейности по сертификация
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 500 BGN
Общ бюджет: 24 979 BGN
БФП: 18 734 BGN
Общо изплатени средства: 18 734 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 734 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 734 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 924 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 924 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 810 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 810 BGN
Финансиране от бенефициента 6 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Сформиран екип на проекта
Индикатор 5 Разработване на запитвания за предоставяне на оферти за услуги (консултация и сертификация, счетоводен одит, визуализация)
Индикатор 6 Получени оферти за услуги
Индикатор 7 Сключени договори за услуги
Индикатор 8 Разработена интегрирана система, базирана на стандартите ISO 27001:2005 и ISO 9001:2008
Индикатор 9 Разработване на запитвания за предоставяне на оферти за доставка
Индикатор 10 Получени оферти за доставка
Индикатор 11 Сключени договори за доставка
Индикатор 12 Доставени активи
Индикатор 13 Издадени сертификати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз