Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114656154 "Ася стил" ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Стефан Караджа 47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижи за достоен живот – 2” BG051PO001-5.2.07-0197-C0001
"Подобряване условията на труд "Декси Консулт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0598-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз