Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104027005 ЕТ "ИДЕАЛ ХАСАН ЮСЕИНОВ"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново гр.Велико Търново,ул."Елин Пелин"№24, ет2, ап.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт и обновяване на Основно училище с. Виноград BG161PO001-4.1.01-0077-C0001
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
Изграждане на ЦНСТ град Горна Оряховица BG161PO001-1.1.11-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз