Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116530688 БЗУТ
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград гр.Разград, общ.Разград,ул. "Христо Ботев" № 5, Вх.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Шанс 2010 BG051PO001-5.2.07-0103-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз