Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 836148005 "Монолит" АД гр. Хасково
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр. Хасково ул. "Околовръстно шосе" п.к.173
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за социални услуги – “Шанс за хората в неравностойно положение” BG051PO001-5.1.01-0037-C0001
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СОУ”ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” – ГР. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО” BG161PO001-4.1.01-0155-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз