Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 122007016 ЕТ "ГАЛА - Георги Георгиев"
Седалище Област: София област Oбщина: Ботевград 2160 Трудовец ул. Цар Освободител №10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в Калотина” BG051PO001-5.2.06-0002-C0001
Да успеем заедно-с повече умения за по-добър живот BG051PO001-1.1.07-0012-C0001
"Подобряване условията на труд на работното място в "ДЕСИ 92" ЕООД" BG051PO001-2.3.02-0259-C0001
"Нова професия,нова работа,по-добър живот" BG051PO001-1.1.09-0054-C0001
Строим нашето бъдеще BG051PO001-1.1.09-0091-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз