Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102078365 ТОПЛОТЕХНИКА-БУРГАС ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас 8000 ул. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ No 32, ет. 4, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос BG161PO001-1.1.09-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз