Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0097-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на БесТрейнинг" ООД"
Бенефициент: "БЕСТрейнинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на БесТрейнинг" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Саниране на сграда
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Дейности по финализиране изпълнението на проекта
Извършване на дейности по енергиен одит/обследване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
"ЕКОСТРОЙ" АД
"ДИК-93-ДТ" ЕООД
"ДК СТРОЙ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 235 BGN
Общ бюджет: 184 470 BGN
БФП: 92 235 BGN
Общо изплатени средства: 92 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 92 235 BGN
2015 0 BGN
92 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 400 BGN
2015 0 BGN
78 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 835 BGN
2015 0 BGN
13 835 BGN
Финансиране от бенефициента 92 235 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Топлинно изолиране на външни стени
Индикатор 2 Индикатор 2: Подменена дограма
Индикатор 3 Индикатор 3: Подменени осветителни тела
Индикатор 4 Индикатор 4:Подменена котелна и вътрешноотоплителна инсталация
Индикатор 5 Индикатор 5:Поставена временна информационна табела
Индикатор 6 Индикатор 6:Поставени стикери
Индикатор 7 Индикатор 7:Публикации на сайта на училището
Индикатор 8 Индикатор 9: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 9 Индикатор 11: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (
Индикатор 10 Индикатор 12: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз