Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124718476 "ДК СТРОЙ" ЕООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град гр. Добрич 9300 ж.к. ДОБРОТИЦА, бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на БесТрейнинг" ООД" BG161PO003-2.3.02-0097-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз