Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на научната инфраструктура на ЕСИ Център Източна Европа за приложни изследвания и образование в областта на информационните технологии
Бенефициент: Фондация „Европейски Софтуерен Институт -Център Източна Европа”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на научната инфраструктура на ЕСИ Център Източна Европа за приложни изследвания и образование в областта на информационните технологии
Дейности: дейност 1 Управление и мониторинг на проекта
Дейност 2 Организиране на тръжни процедури за закупуване на необходимото за обучения и приложни изследвания оборудване, материали и консумативи
Дейност 3. Инвентаризиране на закупеното оборудване в активите на организацията
Дейност 4. Пилотен НИРД проект
Дейност 5. Визуализация и демонстрационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 973 BGN
Общ бюджет: 152 384 BGN
БФП: 129 527 BGN
Общо изплатени средства: 129 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 103 621 BGN
2015 25 905 BGN
129 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 078 BGN
2015 22 020 BGN
110 098 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 543 BGN
2015 3 886 BGN
19 429 BGN
Финансиране от бенефициента 23 466 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Изпълнени проекти за обновяване на оборудването
Индикатор 5 Закупени и въведени в ескплоатация роботизирани системи
Индикатор 6 Закупени и използвани за обучения и изследвания експериментални и модулни платформи за дизайн и конструиране на интелигентни мобилни системи
Индикатор 7 НИРД проект с помощта на закупеното оборудване
Индикатор 8 Разработена отворена архитектура за прилагане на ИМС в обучения и изследвания в областта на ИТ
Индикатор 9 Университетски институции, възползвали се от закупеното оборудване и резултатите от НИРД проекта
Индикатор 10 Студенти по ИТ, възползвали се от закупеното оборудване и резултатите от НИРД проекта
Индикатор 11 Изградена лаборатория с капацитет за настаняване на 5 до 10 млади изследователи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз