Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука"
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука"
Дейности: Дейност 2. Подготовка и провеждане процедура за избор на изпълнители - доставчици на оборудване ( ДМА).
Дейност 4: Визуализация и публичност на дейностите по проекта
Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Дейност 3. Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА )за създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 091 572 BGN
Общ бюджет: 2 770 373 BGN
БФП: 2 354 817 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 354 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 001 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 353 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 545 571 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Брой сформирани екипи по проекта
Индикатор 5 Брой проведени процедури за избор на доставчици на оборудване (ДМА)
Индикатор 6 Брой закупено, инсталирано и въведено в експлоатация на оборудване (ДМА) за създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука
Индикатор 7 Брой изработени визуализационни табели
Индикатор 8 Брой изработени стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз