Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: По-конкурентоспособни с енергоспестяващи мерки
Бенефициент: "МЕТИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: По-конкурентоспособни с енергоспестяващи мерки
Дейности: Доставка на оборудването и материалите, монтаж и въвеждане в експлоатация
Визуализация на проекта
Финално отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 266 BGN
Общ бюджет: 210 533 BGN
БФП: 105 266 BGN
Общо изплатени средства: 105 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 266 BGN
2015 0 BGN
105 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 476 BGN
2015 0 BGN
89 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 790 BGN
2015 0 BGN
15 790 BGN
Финансиране от бенефициента 105 266 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 7 Нарастване пазарния дял на продукцията за износ
Индикатор 8 Откриване на ново работно място в Метикс


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз