Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0807-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-04023
Наименование: Подпомагане стартирането на самостоятелна стопанска дейност на "УЕБ ПРО-СОФТУЕР"ЕООД
Бенефициент: УЕБ ПРО-СОФТУЕР Еднолично дружество с ограничена отговорност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 10.07.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне стартирането на самостоятелна стопанска дейност
Дейности: 1.Подготовка и стартиране на проекта
2.Изготвяне на стратегия за пазарна реализация на продуктите и услугитена на предприятието
3.Закупуване на материали, ДМА и ДНА. Инсталация, настройка и подготовка за работа на закупеното оборудване
4.Наемане на сървърно помещение за разполагане на сървъра
5.Подбор и наемане на персонал
6.Публичност и визуализация на проекта
7.Отчитане на проекта пред договарящия орган
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 544 BGN
Общ бюджет: 11 040 BGN
БФП: 11 040 BGN
Общо изплатени средства: 11 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 909 BGN
2014 7 131 BGN
2015 0 BGN
11 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 323 BGN
2014 6 061 BGN
2015 0 BGN
9 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 586 BGN
2014 1 070 BGN
2015 0 BGN
1 656 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз