Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0093-C0001
Номер на проект: РД-08-347/27.06.2013 г.; РД-08-560/30.11.2016 г.
Наименование: „Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 2014 г. – 2015 г.”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 17.06.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на ОПТ, и в частност ефективно управление на проектите, финансирани от Програмата. Периодично осъществяване на наблюдение и контрол на проектите по програмата от членовете на Комитета за наблюдение.
Дейности: Провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт” 2007 -2013 г. в периода 2014-2015 г. .
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Международни прояви ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 600 BGN
Общ бюджет: 94 879 BGN
БФП: 94 879 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени заседания на КН на ОПТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз