Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0541-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-16015
Наименование: Сладкарница "Слънчева усмивка"
Бенефициент: ЕТ "ГЮСАЛ - ЮЛИЯНА ДАМЯНОВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 07.06.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: Със саздавенато на ЕТ „ГЮСАЛ- Юлияна Дамянова” имам за цел да разкрия работни места и създам работа както за себе си така и на други безработни лица; да подобря качеството на обслужване; да вдъхна доверие и сигурност на други безработни,които се двуумят и се страхуват да участват в подобни процеури ,като за целта ще финансирам започването на бизнеса с безвъзмездна финансова помощ от ОП РЧР стартиране на самосто-ятелна стопанска дейност.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта. Управлението на дейността ще се извършва от управителя на ЕТ „ГЮСАЛ – Юлияна Дамянова” Дейността ще се ръководи от ръководителя на проекта които ще осъщектвява връзката между отделните нива на управление;ще следи за изпълнението на отделните дейности.
2.Наемане на помещение, подходящо за целта и сключване на договор за срок от 2 години. Сключване на договор за наем Подготовка на помещението
3.Придобиване на всички разрешителни, необходими за започване дейността и закупуване на ДМА. Заплащане на изразходваната ел.енергия и вода. 1.Получаване на разрешинелни от всички инстанции, за да стартира сладкарница „Слънчева усмивка” 2.Закупуване на ДМА : 2.1. стопански инвентар 2.2. машина за кафе 2.3. витрина 3.плащане на изразходвана ел.енергия и вода.
4.Извършване на подбор на персонал, съобразно равенство между половете и превенция на дискриминацията. 1.Обявяване на свободното работно място в БТ. 2.Консултиране със желаещите за работното място и избор на подходящ работник.
5.Информиране на обществото, относно новосъздаденото предприятие Изготвяне на плакати и стикери по изискване на ОП РЧР .
6.Зареждане с необходимите стоки и материали и закупуването на останалата част от ДМА предвидени по проекта. 1.Закупуване на останалите ДМА. 1.1.Машина за сладолед; 1.2.Машина за пуканки; 1.3.Машина за сок; 1.4.Компютър и МФУ. 2.Закупуване на необходимите стоки и материали за започване на дейността.
7.Стартиране на основната стопанска дейност и установяване на пазара Откриване на сладкарница „Слънчева усмивка”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 837 BGN
Общ бюджет: 15 544 BGN
БФП: 15 544 BGN
Общо изплатени средства: 15 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 967 BGN
2014 11 577 BGN
2015 0 BGN
15 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 372 BGN
2014 9 840 BGN
2015 0 BGN
13 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 595 BGN
2014 1 736 BGN
2015 0 BGN
2 332 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз