Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120545614 ЕТ "Божидар Павлов"
Седалище Област: Смолян Oбщина: Златоград 4980 Златоград ул."Беловидово" 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Сладкарница "Слънчева усмивка" BG051PO001-1.2.03-0541-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз