Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0010-C0001
Номер на проект: Д03-547/08.10.2014 г.
Наименование: Актуализиране на съществуваща учебна програма по архитектура и създаване на нова магистърска програма по архитектура на английски език
Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши качеството на съществуващото образование по архитектура в УАСГ с оглед на променящия се икономически контекст и пазара на труда в страната, изискващи от архитекта да притежава специфични нови умения и знания, които не са залегнали в основата на сегашната учебна програма. Необходимо е създаването на програма, подготвяща нови архитектурни професионалисти, които ще умеят да играят ръководеща роля
Дейности: "Изпълнение на Дейност 7: Апробиране на новата магистърска програма."
"Изпълнение на Дейност 10: Апробиране на новата програма в 5 курс."
"Изпълнение на Дейност 5: Оборудване на 3 учебни зали и осигуряване на денонощен частичен достъп до библиотека."
"Изпълнение на Дейност 2: Генериране на учебен план за магистърска програма по архитектура на английски език."
Изпълнение на Дейност 1: Анализ на приоритетни специалности в зависимост от конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.
"Изпълнение на Дейност 3: Определяне на лекторите и водещите на практически занятия − упражнения в новата магистърска програма с разработка на нови лекционни курсове, изготвяне на анотации към учебните дисциплини и подготовка на учебни материали."
Изпълнение на Дейност 9: Определяне на лекторите и водещите на практически знания - упражнениня за промяната в учебната програма в 5 курс с разработване на нови задания и клаузури.
"Изпълнение на Дейност 4*: Промотиране на магистърската програма."
"Изпълнение на Дейност 6*: Създаване на група за мониторинг, контрол и атестиране на качеството на преподаване в новата програма."
"Изпълнение на Дейност 8: Актуализиране на сегашната учебна програма на преддипломантите в 5 курс от редовното обучение по архитектура в УАСГ в частта преддипломни проекти."
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
"ТЕРРАСЪРВ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 865 BGN
Общ бюджет: 165 201 BGN
БФП: 165 201 BGN
Общо изплатени средства: 135 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 570 BGN
2014 27 854 BGN
2015 69 876 BGN
135 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 935 BGN
2014 23 676 BGN
2015 59 394 BGN
115 004 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 636 BGN
2014 4 178 BGN
2015 10 481 BGN
20 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз