Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0033-C0001
Номер на проект: Д01-3792/12.03.2013
Наименование: Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение в Химическия факултет при СУ "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Преодоляване на негативната тенденция на намаляващ интерес към висшето образование по химия сред учащи чрез предоставяне на алтернативен метод на дистанционно обучение и стимулиране на преподавателите от ХФ на СУ.
Дейности: Дейност 4 Изпълнение Разработване на магистърски програми за дистанционно обучение в ХФ
Дейност 1 Изпълнение Оборудване и модернизация на центъра за дистанционно обучение към ХФ
Дейност 6 Изпълнение Конфигуриране и функциониране на виртуална библиотека със стандартизирани учебни компоненти
Дейност 7 Изпълнение Управление и публичност на проекта
Дейност 7 Подготовка Конференция
Дейност 3 Подготовка Разработване на софтуер за виртуални лаборатории - стимулатори. Семинар
Дейност 3 Изпълнение Изготвяне и провеждане на курсове за дистанционно обучение.
Дейност 5 Изпълнение Включване на ХФ в европейска мрежа за дистанционно и електронно обучение.
Дейност 2 Изпълнение Обучение на академичен, технически и административен персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение
Дейност 5* Подготовка Разменни визити с представители от европейски учебни центрове. Семинар.
Дейност 4 Подготовка
Дейност 1 Подготовка Обявяване на открит конкурс по ХВНОП за доставка на компютърни системи,хардуер и периферия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 622 778 BGN
Общ бюджет: 598 299 BGN
БФП: 598 299 BGN
Общо изплатени средства: 598 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 598 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 556 BGN
2014 155 645 BGN
2015 318 098 BGN
598 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 508 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 105 872 BGN
2014 132 299 BGN
2015 270 383 BGN
508 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 683 BGN
2014 23 347 BGN
2015 47 715 BGN
89 745 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз