Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0005-C0001
Номер на проект: Д01-3969/23.04.2013
Наименование: Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Надграждане на създадената система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Дейности: Изпълнение на дейност "Проектиране на учебното съдържание на квалификационните курсове"
Изпълнение на дейност "Провеждане на квалификационно обучение с целевата група"
Изпълнение на дейност "Предварителни дейности"
Изпълнение на дейност "Популяризиране на постиженията на проекта"
Подготовка на дейност "Популяризиране на постиженията на проекта"
Изпълнение на дейност "Разработване на профил "Вътрешноуниверситетско обучение за преподаватели" в платформата за електронно обучение на Университета"
Подготовка на дейност "Предварителни дейности"
Изпълнение на дейност "Разработване на Виртуален кариерен център за преподаватели в Университета"
Подготовка на дейност "Провеждане на квалификационно обучение с целевата група"
Изпълнение на дейност "Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Подготовка на дейност "Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда"
Подготовка на дейност "Проектиране на учебни и учебно-помощни материали за целевата група"
Подготовка на дейност "Проектиране на учебното съдържание на квалификационните курсове"
Изпълнение на дейност "Управление и мониторинг на проекта"
Подготовка на дейност "Разработване на Виртуален кариерен център за преподаватели в Университета"
Изпълнение на дейност "Проектиране на учебни и учебно-помощни материали за целевата група"
Подготовка на дейност "Разработване на профил "Вътрешноуниверситетско обучение за преподаватели" в платформата за електронно обучение на Университета"
Подготовка на дейност "Управление и мониторинг на проекта"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АРТОФИС" ООД
"Еврокетъринг Сървиз" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 715 BGN
Общ бюджет: 179 978 BGN
БФП: 179 978 BGN
Общо изплатени средства: 38 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 700 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 895 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 805 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% учители/ преподаватели, завършили програми за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз