Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0011-C0001
Номер на проект: Д01-4483
Наименование: АКАДЕМИЧНОТО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ – КЛЮЧ КЪМ УТВЪРЖДАВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ОТ НОВ ТИП
Бенефициент: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 30.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Изграждане на система за кариерно развитие и повишаване квалификацията на академичния състав за подобряване качеството на образованието в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Дейности: Подготовка на дейност 1 Дейността не е специфицирана!
Изпълнение на дейност 1 Дейността не е специфицирана!
Подготовка на дейност 2 "Създаване на система за мониторинг" 2
Изпълнение на дейност 2 "Създаване на система за мониторинг"
Подготовка на дейност 3 "Изграждане на квалификационен пул"
Изпълнение на дейност 3 "Изграждане на квалификационен пул"
Подготовка на дейност 4 "Създаване на инструментариум"
Изпълнение на дейност 4 "Създаване на инструментариум"
Подготовка на дейност 5 "Създаване на система за диференцирана оценка и заплащане"
Изпълнение на дейност 5 "Създаване на система за диференцирана оценка и заплащане"
Изпълнение на дейност 6 "Организация и управление на проекта"
Изпълнение на дейност 7 "Осигуряване на публичност на проекта"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
"Комплекс 2000" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 272 BGN
Общ бюджет: 135 566 BGN
БФП: 135 566 BGN
Общо изплатени средства: 135 557 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 254 BGN
2014 90 763 BGN
2015 14 540 BGN
135 557 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 716 BGN
2014 77 149 BGN
2015 12 359 BGN
115 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 538 BGN
2014 13 614 BGN
2015 2 181 BGN
20 334 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз