Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0198-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно за "зелено" бъдеще
Бенефициент: Община Ветово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) да подготви целевата група за поетапно преминаване към изискванията за прилагане на "Зелена" икономика.
Дейности: 1. Управление на проекта
2. Проучване на съществуващото положение относно квалификацията и нуждите от обучение на целевата група.
3. Анализ на съществуващото положение относно икономическата дейност в общината и възможностите за приложение на „зелена” икономика в общината.
4. Разработване на общинска стратегия за преминаване към "зелена" икономика до 2020 г.
5. Разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона
6. Обучение на целевата група за използване на "зелена” енергия
7. Дейности по публичност и прозрачност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 275 047 BGN
Общ бюджет: 230 796 BGN
БФП: 230 796 BGN
Общо изплатени средства: 230 734 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 009 BGN
2014 58 562 BGN
2015 117 162 BGN
230 734 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 758 BGN
2014 49 778 BGN
2015 99 588 BGN
196 124 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 251 BGN
2014 8 784 BGN
2015 17 574 BGN
34 610 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Обмен на опит
Индикатор 5 Брой обучени по проекта
Индикатор 6 Удовлетворе- ност на целевата група
Индикатор 7 Брой разработени стратегии и планове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз