Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0062-C0001
Номер на проект: Д03-38/26.02.2015 г.
Наименование: Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между НБУ и индустрията за подобряване на обучението на студенти по телекомуникации в съответствие с пазара на труда.
Дейности: Дейност 6* Ангажиране на бизнес партньори в образователния процес 1-6 месец; 12-22 месец
Дейност 2 Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания в областта на ИКТ
Дейност 7 Разпространение на информация и комуникация
Дейност 3 Проучване на чужди образователни програми
Дейност 4 Разработване на концепция за актуализиране на съществуващите учебни планове и програми и разработване на нови
Дейност 5 Стартиране на обучение по новата специалност по ПИККТ и по актуализираните програми
Дейност 1 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 056 BGN
Общ бюджет: 227 897 BGN
БФП: 227 897 BGN
Общо изплатени средства: 227 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 211 BGN
2014 0 BGN
2015 170 669 BGN
227 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 630 BGN
2014 0 BGN
2015 145 069 BGN
193 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 582 BGN
2014 0 BGN
2015 25 600 BGN
34 182 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз