Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0033-C0001
Номер на проект: К-02-21
Наименование: БКТ СТАРТ
Бенефициент: Сдружение "Български Клъстер Телекомуникации"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2013
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: БКТ СТАРТ
Дейности: Създаването на административното тяло на клъстера, чрез назначаване на двама души на безсрочни трудови договори на непълен работен ден
Участието на един от членовете на Управителния съвет на БКТ в Годишната Европейска клъстерна конференция
Визуализация на проекта
Одит
Консултанска дейност по подготовката на проектното предложение / преди подаване на проектното предложение/
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Организиране на 3 конференции
Провеждане на четири срещи на членовете на БКТ
Участие в международни изложения и панаири
Създаване на функционален и ползваем интернет сайт и интранет
Създаване на рекламен клип
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 949 BGN
Общ бюджет: 81 197 BGN
БФП: 58 523 BGN
Общо изплатени средства: 58 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 819 BGN
2015 43 703 BGN
58 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 596 BGN
2015 37 148 BGN
49 744 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 223 BGN
2015 6 555 BGN
8 778 BGN
Финансиране от бенефициента 25 684 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Общи проекти между фирмите – членки
Индикатор 8 Увеличаване на членската маса
Индикатор 9 Участие в международни проекти БКТ Старт
Индикатор 10 Увеличаване на оборотите на фирмите членове
Индикатор 11 Срещи на членовете
Индикатор 12 Създаване на рекламен клип
Индикатор 13 Публикуване на статии в специализирани издания
Индикатор 14 Интернет сайт БКТ Старт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз