Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0015-C0001
Номер на проект: k10-40-7-8
Наименование: Изплащане на основни заплати и допълнителни възнаграждения и повишаване на мотивацията на служителите на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.10.2012
Дата на приключване: 19.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигурят необходимите условия за ефективното изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК
Дейности: 1. Осигуряване на основни заплати и допълнителни възнаграждения за служителите на УО на ОПАК, изпълняващи дейностите за ефективно и прозрачно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение и публичност на ОПАК
2. Извършване на задължителен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 130 752 BGN
Общ бюджет: 3 047 701 BGN
БФП: 3 047 701 BGN
Общо изплатени средства: 3 047 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 047 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 047 701 BGN
2015 0 BGN
3 047 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 590 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 590 546 BGN
2015 0 BGN
2 590 546 BGN
В т.ч. Национално финансиране 457 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 457 155 BGN
2015 0 BGN
457 155 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) По Дейност 2 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз