Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0009-C0001
Номер на проект: Д01-448/05.11.2012
Наименование: Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Като цяло проектът е насочен към създаването на електронни продукти – платформа и обучителни модули, които ще бъдат достъпни онлайн. Всички те ще бъдат използвани главно за образователни нужни. Предлаганият модерен образователен продукт ще даде възможност за широк достъп до обучение по български език в единствената институция в България, която има право да издава международно признати сертификати. Иновативността на проекта се състои в съчетаването на ИКТ с традиционните методи за обучение. Проектът ще използва, както опита и знанията на добре подготвените филолози от ДЕО, така и възможностите на информационните технологии.
Дейности: Дейност 1.1 Конституиране на екипа на проекта.
Дейност 1.2 Работна среща на екипа за управление, експертите и целевата група.
Дейност 2.1.1 Адаптиране на традиционните обучителните модули по български език като чужд с общи цели към електронни ресурси
Дейност 2.1.2 Адаптиране на традиционните обучителни модули по български език като чужд с академични цели към електронни ресурси
Дейност 2.1.3 Адаптиране на традиционните обучителни модули за придобиването на културните компетентности към електронни ресурси.
Дейност 2.1.4 Адаптирането на традиционните модули за тестиране знанията по български език към електронни ресурси.
Дейност 2.2 Изработване на съответните софтуерни продукти, необходими за създаването на електронни ресурси за общи цели, за академични цели , за придобиване на културни компетентности и за тестиране.
Дейност 2.3 Изработване на уеббазирана платформа, чрез която да се извършва обучението.
Дейност 3* Прилагане на практика на разработената методика за дистанционно обучение. Обучение на преподавателите за работа с електронните ресурси и уеббазираната платформа. Прилагане на практика на разработената методика за дистанционно обучение.
Дейност 4 Създаване на уеб страница. Поддържане на уебстраница на проекта. Организиране на е- форум. Написване на статии, представяне на презентации на разработената методика и първите резултати. Организиране на заключителна конференция.
Дейност 5 Подготовка на дейност 5
Дейност 2.2.2 Изработване на уеббазирана платформа, чрез която да се извършва обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 407 028 BGN
Общ бюджет: 388 304 BGN
БФП: 388 304 BGN
Общо изплатени средства: 388 304 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 388 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 400 BGN
2013 87 582 BGN
2014 0 BGN
2015 219 322 BGN
388 304 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 330 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 190 BGN
2013 74 445 BGN
2014 0 BGN
2015 186 424 BGN
330 058 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 210 BGN
2013 13 137 BGN
2014 0 BGN
2015 32 898 BGN
58 246 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз