Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0004-C0001
Номер на проект: Д01-409/ 11.10.2012
Наименование: E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на качеството на образование и разширяване на достъпа до образование за млади хора, хора в неравностойно положение и възрастни като част от системата за учене през целия живот.
Дейности: 2. Осигуряване на устойчиво развитие на дейностите по проекта чрез разработването на различни електронни ресурси за обучение
4. Осигуряване на информация, публичност и устойчивост на постигнатите резултати
3. Провеждане на обучението по проекта
5. Управление на проекта
1. Подготвителни дейности за реализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 618 598 BGN
Общ бюджет: 597 260 BGN
БФП: 597 260 BGN
Общо изплатени средства: 597 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 597 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 720 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 473 540 BGN
597 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 507 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 162 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 402 509 BGN
507 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 558 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 71 031 BGN
89 589 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз