Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0052-C0001
Номер на проект: Д01-334/04.10.2012
Наименование: "Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и инавативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проека е катализиране, развиване и утвърждаване в национален и Европейски мащаб на научния капацитет на ново поколение учени във ФМИ на СУ в областта на математиката, информатиката и компютърните науки в лицето на докторанти, постдокторанти и млади учени и интегриране на научната им дейност в Европейското изследователско пространство и към изискванията на обществото
Дейности: 1. Процедури и критерии установяване на ясни правила и прозрачни процедури
2. Организиране на целогодишно действащ семинар Организиране на целогодишно действащ семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени
3. Достъп до научни бази данни осигуряване на достъп на докторанти, постдокторанти и млади учени
4*. Краткосрочни визити и обмяна на опит краткосрочни обучения и обмен на опит във водещи Европейски центрове
5*. Публикации в специализирани издания осигуряване подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени за качесвени научни публикации
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 588 484 BGN
Общ бюджет: 511 086 BGN
БФП: 511 086 BGN
Общо изплатени средства: 511 086 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 511 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 697 BGN
2013 0 BGN
2014 138 584 BGN
2015 254 805 BGN
511 086 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 434 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 042 BGN
2013 0 BGN
2014 117 796 BGN
2015 216 585 BGN
434 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 655 BGN
2013 0 BGN
2014 20 788 BGN
2015 38 221 BGN
76 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз