Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0002-C0001
Номер на проект: Д01-330/04.10.2012
Наименование: "Повишаване на ефективността и качеството на обучение и на научния потенциал в областта на системното инженерство и роботиката"
Бенефициент: Институт по системно инженерство и роботика - Българска академия на науките
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на ефективността и качеството на обучение в областта на системното инженерство и роботиката и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в тази област. Тази цел е в съответствие със стратегическата цел на ОП РЧР да се подобри качеството на живот на хората чрез подобряване на човешкия капитал.
Дейности: 2§. Разширяване на познанията и изграждане на работещи механизми. да подготви специалисти за решаване на комплексни проблеми
3§. Организиране на школи, семинари и работни срещи школи, семинари и работни срещи
9. Допълнително финансиране на участниците в целевата група Да повише мотивацията на участниците за по активна работа по проекта
10. Организация и управление на проекта Оптимално и ефективно управление на проекта
7. Закупуване на апаратура и софтуер да се закупи апаратура и софтуер за за новрмалното провеждане на обучението на целевата група
8. Финансиране на целевата група в работни срещи, конференции и програми за научен обмен в стараната и чужбина. да подпомогне осъществяването на научни контакти и сътрудничество
6§.Осигуряване достъп до он-вайн издания, закупуване на научна литература и периодични научни издания в областта на системното инженерство и роботика. да осигури достъп до съвременни научни изследвания и основни научни помагала за конкретните области.
4§. Организиране на допълнително обучение свързано със съвремени изисквания за изграждане на успешна научна кариера Организиране на допълнително обучение свързано със съвремени изисквания за изграждане на успешна научна кариера
1. Подкрепа за нови и започнати докторски програми, постдокторанти, млади учени и специализанти. да подпомогне разработването на научните задачи на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти.
5. Подкрепа за научни публикации. да подпомогне изготвянето и отпечатването на научни публикации
11. Информиране и публичност Представяне и визуализация на проекта и обявяване на постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Елфи Турс ЕООД
ЕЛ ЗЕТ БЕ ГЕ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 290 666 BGN
Общ бюджет: 225 883 BGN
БФП: 225 883 BGN
Общо изплатени средства: 225 882 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 133 BGN
2013 110 790 BGN
2014 28 061 BGN
2015 28 899 BGN
225 882 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 413 BGN
2013 94 171 BGN
2014 23 852 BGN
2015 24 564 BGN
192 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 720 BGN
2013 16 618 BGN
2014 4 209 BGN
2015 4 335 BGN
33 882 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз